Colofon

 

Hulpverleners Magazine is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening en de Nederlandse Organisatie Docenten EHBO.

 

Contact KNV-EHBO

www.koninklijke-ehbo.nl

info@koninklijke-ehbo.nl

T. 030 696 99 99

 

Contact NVB

www.nvb-bhv.nl / info@nvb-bhv.nl

T. 0573 256 570

 

Contact N.O.D.E.

www.ehbodocent.eu

secretaris@ehbodocent.eu

T. 0161 223 843

 

Redactieadres

Redactie Hulpverleners Magazine

Kwikstaartlaan 28

3704 GS Zeist

redactie@hulpverlenersmagazine.nl

 

 

 

 

 

 

Redactiecommissie

Els Knaapen, hoofdredacteur

Bob Berkemeier

Yvonne Smits - Tuerlings

Bart van Walderveen

Elly Warmelink

Stijl C, eindredactie

 

Concept / realisatie / vormgeving

Stijl C, Amersfoort, www.stijlc.nl

 

Advertenties

JN Media Sales, Deventer

www.jnmediasales.nl

 

ISSN: 2213-3011

 

© Stijl C -  Amersfoort