Hartelijk welkom op de website van Hulpverleners Magazine

 

Hulpverleners Magazine geeft informatie en voorlichting over alle

mogelijke  onderwerpen op het gebied van eerste hulp bij ongelukken (EHBO) en bedrijfshulpverlening (BHV). Het blad is bestemd voor EHBO'ers en BHV'ers, instructeurs en andere geïnteresseerden. Ook is het mogelijk zelf uw bijdrage te leveren aan ons mooie blad. Heeft u een tip over een interessant onderwerp of wilt u zelf een artikel schrijven? Neemt u dan contact op met de redactie.

Hulpverleners Magazine verschijnt zes keer per jaar in de maanden februari, april, juni, augustus, oktober en december.

 

Het thema van het juninummer is: communicatie

Hulpverlenen start altijd met een simpele vraag: “Gaat het?”. Toch is het uitblijven van een antwoord niet altijd reden om acuut 112 te bellen. Heeft het slachtoffer u wel gehoord? Is uw vraag wel begrepen? Communicatie is ten slotte zenden, ontvangen en een reactie terugzenden.

In dit themanummer worden in samenwerking met ervaringsdeskundigen en belangenorganisaties praktische tips gegeven over hoe u als medemens maar vooral als hulpverlener het beste kunt omgaan met dove en slechthorende slachtoffers, het benaderen van mensen met een verstandelijke beperking, en - in een sterke vergrijzende samenleving - mensen met een vorm van dementie en over de houding die u richting een hulphond moet hebben.

 

 

Ook Hulpverleners Magazine ontvangen? Of wilt u een bijdrage

leveren of meer informatie over ons blad? Neemt u dan gerust

contact met ons op.