Hartelijk welkom op de website van Hulpverleners Magazine

 

Hulpverleners Magazine geeft informatie en voorlichting over alle

mogelijke  onderwerpen op het gebied van eerste hulp bij ongelukken (EHBO) en bedrijfshulpverlening (BHV). Het blad is bestemd voor EHBO'ers en BHV'ers, instructeurs en andere geïnteresseerden. Ook is het mogelijk zelf uw bijdrage te leveren aan ons mooie blad. Heeft u een tip over een interessant onderwerp of wilt u zelf een artikel schrijven? Neemt u dan contact op met de redactie.

 

Hulpverleners Magazine verschijnt zes keer per jaar in de maanden februari, april, juni, augustus, oktober en december.

 

Het thema van het decembernummer is: hulpverlening tijdens

de feestdagen

Een van de belangrijkste BHV-taken is het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen. Er zijn nogal wat gebouwen waar het aantal andere personen een veelvoud vormt van de aanwezige werknemers. Denk maar aan voetbalstadions, hotels, schouwburgen, winkelcentra, scholen, enzovoort. Het is lang niet vanzelfsprekend dat als het ontruimalarm klinkt daar ook onmiddellijk gevolg aan gegeven wordt. Het is wel een uitdaging voor de managers van die bedrijven en instellingen om zo’n ontruiming gladjes te laten verlopen!

 

Ook Hulpverleners Magazine ontvangen? Of wilt u een bijdrage

leveren of meer informatie over ons blad? Neemt u dan gerust

contact met ons op.